امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

برف کم سابقه در کوئینزلند استرالیا

سرمای شدید و بی سابقه و یخبندان بخش های شرقی استرالیا را در برگرفت برف در مناطق دوراسترالیا مثل کوئینزلند در شمال نیز باریده است.

سازمان هواشناسی این وضیعت را کم سابقه اعلام کرد و گفت از سال 2015 باریدن برف دراسترالیا به میزان قابل توجهی نبوده است چرا که استرالیا آب و هوایی گرمیسر دارد و علت باریدن برف را جبهه سردی که از جنوب آمده می داند که یک اتفاق غیر معمول است.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top