امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

ایران و عربستان با سرمایه گذاری در استرالیا در نزدیکی هم قرار گرفتند

به گزارش رایو نشاط ،نشریه فوربز در گزارشی اعلام کرد که ایران و عربستان دو رقیب منطقه ای ، به طور غیرمنتظره ای در یک ایالت در استرالیا و تقریبا در یک زمان سرمایه گذاری کرده اند.

هر دو کشور در ایالت "استرالیای غربی"  سرمایه گذاری کرده اند که به خاورمیانه نزدیک تر است.ایران در اوایل ماه جاری و عربستان در اوایل ماه آپریل .

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top