امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

بررسی روند افزایش متقاضیان ایرانی برای سابکلاس 188 استرالیا در سالهای اخیر

تعداد ویزاهای سرمایه گذاری و کارآفرینی لاج شده از کشور ایران برای سابکلاس 188 به تفکیک سال از سال 2014 تا اکتبر سال 2019 در نمودار بالا به تفکیک مشخص شده است. این گزارش نشان می دهد که  تعداد متقاضیان ایرانی برای ویزاهای کارآفرینی و سرمایه گذاری هرساله از 2014 تاکنون رو به افزایش بوده و هم چنان سیر صعودی دارد. تعداد درخواست های لاج شده برای سابکلاس 188 در سال 2019 به تنهایی از 1000 نفر عبور کرده و نسبت به سال قبل 56 درصد افزایش داشته است، اما تعداد ویزاهای گرنت شده توسط  اداره مهاجرت استرالیا در سالهای اخیر تغییری نیافته است. 

طبق آمار تعداد درخواستهای ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی از کشور ایران تا سال 2019، تقریبا" 75% منجر به صدور ویزا و تقریبا" 20% ردی ویزا وجود داشته است. البته گزارش مربوط به اینکه چند درصد از ویزاهای سابکلاس 188 منجر به اقامت دائم ساب کلاس 888 شده اند، در گزارشهای آتی اعلام خواهد شد.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top