امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

گزارش رسمی دعوتنامه ACT مورخ 21 می 2020

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 21 ماه می 2020 برگزار گرديد. طبق گزارش های رسمی در این راند مجموعا تعداد 485 دعوتنامه مربوط به سابکلاس 190 صادر شده است. در این سابکلاس، کلیه ماتریکس های 70 تا 150 امتیازی و ماتریکس های 65 امتیازی که تا تاریخ 31 دسامبر 2019 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

در این راند متاسفانه هیچ دعوتنامه ای برای سابکلاس 491 صادر نگردید.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top