امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

نتایج دعوتنامه های صادر شده در 11 نوامبر 2018

نتایج غیر رسمی راند 11 نوامبر 2018  نشان میدهد طبق پیش بینی های قبلی حداقل امتیاز برای گرفتن دعوتنامه ویزای 189 در رشته های غیر پروراتا همان  70 امتیاز باقی ماند .

همچنین این امتیاز برای ویزای 189در رشته های پروراتا 75 امتیاز است.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top