امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

ارائه گواهینامه تقلبی و لغو شهروندی استرالیایی

 به گزارش رادیو نشاط : علی حیدری ،شهروند استرالیایی 26 ساله افغان که از طریق دریایی 9 سال پیش وارد استرالیا شده بود و توانسته بود اقامت دائم استرالیا را دریافت کند ،بدلیل اینکه هنگام گرفتن گواهینامه رانندگی استرالیایی ،یک گواهینامه خارجی جعلی ارائه داده  بود شهروندی استرالیایی خود را از دست داد.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top