امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

بیش از ۸ هزار نفر از ۱۳۰ کشور جهان روز گذشته شهروند استرالیا شدند

وزارت کشور استرالیا اعلام کرد در سال 2018-2019 در مقایسه با سال گذشته 80 درصد افزایش و بیش از 145 هزار نفر موفق به اخذ شهروندی شده اند.کمترین اعطای شهروندی در سال 2017-2018 طی 15 سال گذشته بوده یعنی حدود 81 هزار نفر اما دوباره رو به افزایش است .وزیر مهاجرت استرالیا دیوید کلمن اظهار داشت : طی ۱۲ ماه گذشته تلاش کرده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که تقاضاهای شهروندی تا جای ممکن به صورت کارآمد بررسی ،و انسجام این برنامه نیز حفظ شود.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top