امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

اطلاعات جدید در خصوص مشاغل Prorata List

اطلاعات جدید در خصوص مشاغل پر درخواستProrata List نشان می دهد شغلهای زیر گروه متخصصان شبکه کامپیوتر(2631) و سایر متخصصان مهندسی(2339) به حداکثر سقف مجاز تعیین شده اداره مهاجرت استرالیا در برنامه تعیین شده سال 2017-2016 رسیده اند.

اطلاعات جدید در خصوص مشاغل پر درخواستProrata List  نشان می دهد شغلهای زیر گروه متخصصان شبکه کامپیوتر(2631) و سایر متخصصان مهندسی(2339) به حداکثر سقف مجاز تعیین شده اداره مهاجرت استرالیا در برنامه تعیین شده سال 2017-2016 رسیده اند. بنابراین ازاین پس تا پایان سال مالی مذکور جهت ساب کلاس 189 رشته های زیر دعوتنامه دریافت نخواهند کرد:
مهندسی سیستم و شبکه های کامپیوتر(Computer Network and Systems Engineer) 263111
مدیر شبکه(Network Administrator) 263112
تحلیلگر شبکه(Network Analyst) 263113
مهندس هوانوردی(Aeronautical Engineer) 233911
مهندس کشاورزی(Agricultural Engineer) 233912
مهندسی پزشکی(Biomedical Engineering) 233913
مهندسی تکنولوژی(Engineering Technologist) 233914
مهندسی محیط زیست(Environmental Engineer) 233915
معمار دریائی(Naval Architect) 233916
سایر مهندسین حرفه ای(Engineering Professionals nec)233999

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top