امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

گزارش ویزاهای اسکیل ورکر گرنت شده در سال مای 2020-2019

بنابر گزارش های رسمی از ابتدای سال مالی 2019 تا ماه می 2020 ،تعداد 12075 ویزا جهت سابکلاس 189 صادر گردیده است.که از این مقدار تعداد 3616 مربوط به متقاضیان خارج از استرالیا بوده است.در سابکلاس 190 نیز در مجموع 20928 ویزا صادر گردیده که 8459 ویزا از این تعداد مربوط به متقاضیان خارج از استرالیا بوده است.

تعداد ویزاهای در دست بررسی سابکلاس 189 تا مورخه 2020/05/31 مجموعا 11064 و سابکلاس 190 مجموعا 12507 درخواست میباشد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top