امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

هزینه ی ویزا و اسپانسری در سال مالی 2018 - 2019

Visa Application Charge (Main Applicant)
3,755 AU$

Visa Application Charge (Secondary Applicant) – Over 18 Years of age
1,875 AU$

Visa Application Charge (Secondary Applicant) – Under 18 years of age
940 AU$

GOODS & SERVICES TAX (GST)

State Sponsorship
0-200-300 AU$

021 44 00 20 10
0912 193 64 22

  • info@takvisa.com
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top