امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

هزینه ی ویزا و اسپانسری در سال مالی 2018 - 2019

Visa Application Charge (Main Applicant)
3,755 AU$

Visa Application Charge (Secondary Applicant) – Over 18 Years of age
1,875 AU$

Visa Application Charge (Secondary Applicant) – Under 18 years of age
940 AU$

GOODS & SERVICES TAX (GST)

State Sponsorship
0-200-300 AU$


جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

 

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top