امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

آخرین آپدیت اداره مهاجرت در خصوص سکتورهای ویزای گلوبال تلنت

امروز اداره مهاجرت استرالیا سکتورهای ‌ویزای گلوبال تلنت را به ۱۰ سکتور افزایش داد.

با اضافه شدن سکتورهای اعلامی،بدین ترتیب افراد بیشتری واحد شرایط این ویزا خواهند بود.

لیست جدید سکتورهای ویزای گلوبال تلنت بشرح زیر می باشد:
♦️Resources
♦️Agri-food and AgTech
♦️Energy
♦️Health industries
♦️Defence, advanced manufacturing and space
♦️Circular economy
♦️DigiTech
♦️Infrastructure and tourism
♦️Financial services and FinTech
♦️Education
برخی سکتورهای قبلی در این سکتورهای جدید اقدام شده اند.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top