امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری
021 - 44 00 20 10
immigration.arad@gmail.com

منشاء غول سیاره ها شناسایی شد

یک مطالعه بین اللملی که توسط دانشکده فیزیک و نجوم "موناش" در ملبورن استرالیا انجام شد با استفاده از کمک "تلسکوپ بسیار بزرگ "در شیلی به رصد مراحل اولیه تشکیل سیاره پرداخت.

با مشاهده تصویر فروسرخ  یک غول سیاره تازه متولد شده و مشاهده دیسک اطراف آن برای اولین بارفیزیک دانان،موفق به رصد منشا، گرد و غبارآلود و گازی غول سیاره ها شدند.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top