امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

بازگشت استرالیایی های بیشتر به خانه

در پی توافق ایالت ها و قلمرو های استرالیا در خصوص افزایش تدریجی سقف برنامه قرنطینه هتل های خود,استرالیایی های بیشتری که در خارج از کشور گرفتار شده اند،امکان بازگشت به خانه را پیدا خواهند کرد.آقای اسکات موریسون روند فوق را در اجرا این فرایند ،کندتر از آنجه دوست دارد می داند .

سه ایالت وسترن استرالیا،نیوسات ولزو و کویینزلند با افزایش سقف تعداد قرنطینه های خود با کابینه ملی استرالیا  به عنوان بخشی از تصمیم جدید جهت بازگرداندن تعداد بیشتری از استرالیایی ها به کشور موافقت کردند.بیش از بیست و چهار هزار استرالیایی در خارج از استرالیا منتظر بازگشت به کشور هستند که با توجه به قیمت های پرواز و تاخیرطولانی برای بازگشت به استرالیا مواجه شده اند.

از این افراد حدود 4 هزار نفر در شرایط آسیب پذیری قرار دارند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top