امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

گزارش وضعیت صدور دعوتنامه - قسمت دوم (مارچ 2017)

بیشتر مشاغل که در لیست SOL قرار دارند همچنان با مجموع 60 امتیاز شانس دارند تا در راند بعدی موفق به دریافت دعوتنامه  ویزاهای 189 و 489 جهت مهاجرت به استرالیا شوند زیرا هم اکنون مجموع تعداد دعوتنامه هائی که جهت این 2 نوع ویزا برای مهاجرت به استرالیا صادر گردیده بسیار کمتر از سقف تعیین شده اداره مهاجرت استرالیا جهت سال مالی 2017-2016 می باشد.برنامه دولت استرالیا صدور مجموع 48000 دعوتنامه جهت ساب کلاس 189(از قرار ماهاینه 4000 دعوتنامه) می باشد لیکن اگرچه تنها حدود 4 ماه به پایان سال مالی باقی مانده است ، تنها 23021 یعنی 48% از مجموع سقف اهداف دولت دعوتنامه صادر گردیده است.این تعداد جهت ویزای 489 سالیانه 4800 (ماهیانه 400) دعوتنامه می باشد که تا کنون تنها 1082 دعوتنامه صادر گردیده که تنها 23% از برنامه اهداف دولت جهت این ساب کلاس می باشد.دلیل این امر این است که احتمال دریافت دعوتنامه ویزاهای 489 با اسپانسر فامیلی جهت مشاغل پر درخاست که در لیست Pro Rata قراردارند بسیار بعید است زیرا این مشاغل در اولویت دریافت دعوتنامه جهت ویزاهای 189 می باشند.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top