امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اعلام نتایج راند دعوتنامه اپریل 2021

براساس گزارش رسمی اداره مهاجرت استرالیا،در راند اپریل جمعا 660 دعوتنامه بشرح زیر صادر شد:


500  دعوتنامه برای ویزای 189 با کف امتیاز 80.
160 دعوتنامه برای ویزای 491 فامیلی با کف امتیاز 65.

گروههای شغلی زیر در این راند موفق به دریافت دعوتنامه شدند.
2531 General Practitioners and Resident Medical
Officers: 206
2544 Registered Nurses: 117
2336 Mining Engineers: 74
2335 Industrial, Mechanical and Production
Engineers: 73
2347 Veterinarians: 41
2725 Social Workers: 22
2339 Other Engineering Professionals: 21
2346 Medical Laboratory Scientists: 19
2512 Medical Imaging Professionals: 17
2539 Other Medical Practitioners: 17
2345 Life Scientists: 14
2533 Specialist Physicians: 12
2344 Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists:10

ظاهرا این آخرین راند دعوتنامه برنامه مهاجرتی سال 2020_2021  بوده است.  تعداد دعوتنامه ها نسبت سایر راندهای برگزار شده در سال مالی جاری بیشترین بوده است و اگر شرایط به همین منوال پیش رود، راند بعدی دعوتنامه احتمالا در ماه جولای برگزار خواهد شد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top