امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

گزارش رسمی دعوتنامه SKILLSELECT, راند سپتامبر ۲۰۲۰

اداره مهاجرت استرالیا تعداد دعوتنامه های صادر شده راند ١١ سپتامبر را رسما اعلام کرد.

در این راند تعداد مجموعا ۵٠٠ دعوتنامه به شرح زیر صادر شده است :

 ٣۵٠ دعوتنامه جهت ویزای ۱۸۹ با کف امتیاز ۶۵ و همچنین ١۵٠ دعوتنامه جهت ویزای ۴۹۱ فامیلی با کف امتیاز ٧۵ صادر شد.

در این راند در جهت کنترل پندمی کوید ١٩، دعوتنامه های به مشاغل پزشکی و پیراپزشکی به شرح زیر اختصاص داده شده است:

🔺٢٣٠ دعوتنامه اختصاص یافته به یونیت گروپ :
Medical Lab Scientists

🔺١۴١ دعوتنامه اختصاص یافته به یونیت گروپ :
Registered Nurses

🔺۴٩ دعوتنامه اختصاص یافته به یونیت گروپ :
 Other Medical Practitioners

🔺۴۵ دعوتنامه اختصاص یافته به یونیت گروپ :
Specialist Physicians

🔺١٨ دعوتنامه اختصاص یافته به یونیت گروپ :
 Psychologists

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top