امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

آخرین آپدیت برنامه مهاجرتی سابکلاس 190 و 491 تاسمانیا

تقریبا ۶٠ درصد ظرفیت ویزاهای سابکلاس 190 و 491 تکمیل شده است.
اپلیکیشن های سابکلاس 491 که بعد از تاربخ 31 مارچ ثبت گردد، احتمال زیاد بررسی نخواهد شد، مگر اینکه از جمله ٣ دسته مشاغل الویت دار باشند.

اپلیکیشن های سابکلاس 190 همچنان بررسی خواهد شد.

بررسی تمامی اپلیکیشن های 190 و 491 از تاریخ 11 ماه جون 2021 به صورت کامل متوقف خواهد شد و مجدد در ماه جولای به شرط اعلام ظرفیت های جدید  سازمان مهاجرت اعلام خوهد شد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top