امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

افزایش سه درصدی به حداقل حقوق و دستمزد در استرالیا

کمیسیون کار منصفانه خبر از افزایش سه درصد حداقل حقوق و دستمزد در کشور استرالیا را داد. این افزایش از اول جولای امسال اجرا خواهد شد.در پی این افزایش کم در آمدترین کارگران استرالیایی از اول جولای 2019 مبلغ 21 دلار و 60 سنت در هر هفته حقوق  و دستمزد بیشتری دریافت خواهند کرد.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top