امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

استرالیا در رتبه سیزده "بزرگترین اقتصادهای جهان"

آمریکا اولین کشور با حجم تولید ناخالص داخلی به مجموع ارزش کالا با 20 تریلیون و 494,099 ،چین دومین کشور با حجم تولید ناخالص داخلی: 13 تریلیون و 608,151 میلیارد دلار،ژاپن سومین کشور با حجم تولید ناخالص داخلی: 4 تریلیون و 970,915 میلیارد دلارآلمان چهارمین کشور با حجم تولید ناخالص داخلی: 3 تریلیون و 996,759 میلیارد دلار، انگلیس پنجمین کشور با حجم تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون 825,207 میلیارد دلارو فرانسه ششمین کشور با حجم تولید ناخالص داخلی: 2 تریلیون 777,535 میلیارد دلارکشور هند هفتمین و به ترتیب رده بندی ایتالیا ، برزیل ، کانادا ، روسیه و کره جنوبی و استرالیا هم در رتبه بندی سیزدهمین جایگاه اقتصادی قرار دارد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top