امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اعلام بازگشایی لیست مشاغل ایالت NSW

ایالت نیوسات ولز لیست مشاغل مورد نیاز جهت ویزای اسکیل ورکر ساب کلاس 190 و 491 را منتشر کرد.

جهت ویزای 190 :

1- متقاضیان واجد شرایط براساس اولویت بندی امتیازی دعوتنامه دریافت خواهند کرد.

2- زمان مشخص جهت برگزاری راند وجود ندارد و همواره در طول سال مالی دعوتنامه اولیه صادر خواهد شد.

3-هیچ الویتی جهت افرادی که در استرالیا زندگی می کنند ویا ممکن است سن و یا شرایط خود را از دست دهند و یا ویزایشان رو به انقضاء است وجود ندارد.

جهت ویزای 491 :

1- اسپانسری این ویزا از اوایل فوریه 2021 آغاز میشود.

2- روند بررسی درخواستها مانند قبل و توسط مناطق ریجنال صورت می گیرد.اطلاعات بیشتر بزودی روی وب سایت این مناطق اعلام خواهد شد.

3-اولویت صدور دعوتنامه با مشاغلی است که در حوزه های مهم در جهت احیاء دوران پسا کرونا می باشند.

4- متقاضیان از سه گروه زیر واجد شرایط دریافت اسپاسنری خواهند بود:

الف) افرادی که در مناطق ریجنال کار و زندگی می کنند.

ب) افرادی که اخیرا تحصیلات خود را در این مناطق به پایان رساندند.

ج) متقایانی که در مناطق آفشور و غیر ریجنال زندگی می کنند.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

 

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top