امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

گزارش دعوتنامه های اسکیل ورکر راند 11 آگوست 2018

گزارش دعوتنامه های اسکیل ورکر راند 11 آگوست 2018 حاکی از آن است که تعداد دعوتنامه ها حدود 2/5 برابر بیشتر شده است و امتیاز مشاغل پروراتا به 75 و غیر پروراتا به 70 تنزل پیدا کرده است.این موضوع خبر خوبی است که اگر روال به همین ترتیب ادامه یابد در ماههای آینده احتمالا" نوبت به افراد کم امتیاز تر هم جهت دریافت دعوتنامه خواهد رسید.

subclass

Jul

Aug

Total

Visa Subclass

Minimum Points score

Skilled - Independent (subclass 189)

1000 

2490

3490

Skilled - Independent (subclass 189)

70

Skilled – Regional Provisional (subclass 489)

10

10

20

(subclass 489)

80

 
 
 

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top