امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

آخرین اخبار در خصوص روند سیتیزن شیپ

SBS آنلاین گزارش می دهد، تایید درخواست شهروندی استرالیا در سال 2018 و 2019 حدود 80% افزایش داشته است که این امر بواسطه افزایش چشمگیر در روند بررسی درخاستها در اداره مهاجرت استرالیا می باشد. در این زمان حدود 160000 درخاست سیتیزن شیپ بررسی و حدود 145000 درخاست تائید شده است. با این وجود همچنان تعداد افرادی که در سال گذشته شهروند استرالیا شده اند کمتر از سال 2014 تا 2017 بوده است.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top