امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

گشتی در اخبار به نقل از SBS

1-پیش بینی افزایش نرخ بیکاری به 9/25 %در فصل زمستان در استرالیا:

پیش بینی میشود از هر 10 استرالیایی حداقل یک نفرتا کریسمس بیکار شوند که این موضوع تحت تاثیر پاندمی کرونا همجنان ادامه دارد.شایان ذکر است که بین ماههای مارچ و می حدود 870 هزار نفر شغل خود را از دست داده اند و میلیونها استرالیایی مشمول کاهش ساعات کاری و در نیتجه کاهش حقوق خود شدند.

2- باز شدن مزرهای استرالیا:

پیش بینی میشود که مرزهای استرالیا از ماه ژانویه سال آینده به روی مسافران بین المللی باز شود البته همجنان کلیه مسافران ورودی به مدت دو هقته در قرنطینه خواهند بود.به این ترتیب کلیه مهاجران دارای ویزای دائم و موقت می توانند به استرالیا سفر کنند.البته این مسئله هنوز قطعی نیست ولی بسته بودن مرزها تاثیر بسزایی در روند صدور ویزا جهت افراد خارج استرالیا خواهد گذاشت و احتمال کاهش سهمیه مهاجران خواهد بود.

3- افزایش آمار اعطاء شهروندی استرالیا علیرغم اندمی کووید 19 :

آمارها نشان میدهد تعداد متقاضیانی که تا پایان سال مالی گذشته موفق به اخذ شهروندی خود شدند،بالاترین آمار ثبت شده تاکنون و حداقل 60% بیشتر از سال مالی قبل آن و به تعداد 204/800 نفرگزارش شده است.5 ملیتی که بیشترین آمار دریافت سیتیزن شیپ استرالیا را داشتند به ترتبیب عبارتند از:

1- هند     2- انگلیس    3- چین     4- فیلیپین    5- پاکستان

 

بیشترین اعطا سیتیزن شیپ مربوط به ایالت ویکتوریا می باشد و پس از آن ایالتهای NSW و کوئینزلند ،استرالیای غربی ،استرالیای جنوبی بیشترین آمار را داشته اند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top