امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

گزارش دعوتنامه راند 8 دسامبر 2022

در راند 8 دسامبر 35000 دعوتنامه 189 صادر شد.غالب متقاضیان رشته های غیرپروراتا که EOI خود را تا نوامبر 2022 ثبت کرده بودند با 65 امتیاز خالص دعوتنامه گرفتند.

نکته مهم اینکه شغل حسابداری و کامپیوتر که بسیار پر متقاضی است نیز با امتیاز 85 موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

اتفاقات اخیر در زمینه اسکیل ورکر و دعوتنامه های صادره تاکنون بسیار بی نظیر و استثنایی بوده و سابقه نداشته است.

تاکنون تعداد 59182 دعوتنامه 189 صادر شده که در نوع خود بی نظیر بود.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری / موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top