امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

پیشنهاد مجلس پارلمان به مجلس سنا جهت سخت تر نمودن آزمون شخصیت

SBS آنلاین گزارش می دهد مجلس پارلمان استرالیا به مجلس سنا پیشنهاد داده است که لایحه ای تصویب شود تا آزمون شخصیت را برای درخواست کنندگان ویزا، سخت تر بگیرند وزیر مهاجرت استرالیا، دیوید کولمن اولین باراین لایحه را در ماه جولای به مجلس نمایندگان معرفی کرد. تغییرات مطرح شده در بخش 501 قانون مهاجرت 1958، زمینه را برای کنسل و رد کردن ویزا بر اساس این تست گسترش میدهد و هم چنین راه را برای دیپورت کردن دارندگان ویزا که جرمی مرتکب شده باشند و بیشترین مجازات حداقل دو سال را داشته باشند، آسان تر می کند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top