امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

توقف پذیرش پرونده های جدید برای بررسی و صدور دعوتنامه های اسکیل ورکر سابکلاس های 190 و 489

این به بدین معناست که اپلیکیشن هایی که تا این تاریخ سابمیت و مراحل پرداخت آن صورت نگرفته باشد، از لیست حذف شده و مورد بررسی این ایالت قرار نخواهد گرفت و تنها اپلیکیشن‌هایی که تا قبل از این تاریخ سابمیت شده اند، شانس گرفتن دعوتنامه را از این ایالت دارند.

 

به گفته این اعلامیه، این شرایط موقت هست و در هفته اول ماه جولای به حالت عادی بر میگردد و ظرفیت های این ایالت برای دعوتنامه های 190 و 489 مجدد بروز رسانی و اعلام خواهد شد.

 

با نزدیک شدن به پایان سال مالی 2019-2018 بر اساس اعلام رسمی ایالت   New South Wales ، ظرفیت این ایالت برای دعوتنامه های190 در سال مالی2019 -2018 تکمیل شده است و به صورت موقت برای این سابکلاس از طریق این ایالت دعوتنامه ای صادر نخواهد شد.بر اساس این اطلاعیه، برنامه و ظرفیتهای جدید این ایالت برای سال مالی جدید 2020_2019 ، در هفته های آتی از طریق سایت این ایالت اعلام خواهد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top