امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

گزارش راند اکتبر ۲۰۲۲

گزارش اسکیل سلکت راند ۶ اکتبر ۲۰۲۲ رسما منتشر شد.

این راند در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۲ برکزار و ۱۱۷۱۴ دعوتنامه جهت ویزای ۱۸۹ و ۸۱۸ دعوتنامه ویزای ۴۹۱ فامیلی صادر شدند.غالب مشاغل با امتیاز ۶۵ موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

قبلا نیز در آگوست امسال راند دیگری برگزار و ۱۲۲۰۰ دعوتنامه جهت ساب کلاس ۱۸۹ و ۴۶۶ دعوتنامه ساب کلاس ۴۹۱ فامیلی صادر شدند. بنطر می رسد برگزاری این راندها و افزایش قابل توجه دعوتنامه، نوبد بخش شرایط عالی اسکیل ورکر در سال جاری است.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری / موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top