امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

راند دعوتنامه ماتریکس ACT در مورخه 22 جولای 2019 برگزار گردید

در راند ماتریکس  329 دعوتنامه صادر گردیده است.کلیه ماتریکس های  70 تا 125 امتیاز دعوتنامه دریافت کرده اند.

افراد 65 امتیازی که تا قبل از 15 جون  2019 درخواست داده بوند نیز موفق به دریافت دعوتنامه  از ACT شده اند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top