امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

راند دعوتنامه ماتریکس ACT در مورخه 22 جولای 2019 برگزار گردید

افراد 65 امتیازی که تا قبل از 15 جون  2019 درخواست داده بوند نیز موفق به دریافت دعوتنامه  از ACT شده اند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top