امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

برنامه های دولت برای ویزاهای جدید در مناطق حاشیه ای استرالیا

وزیر مهاجرت استرالیا،دیوید کولمن، اعلام کرد :
دولت به نتایج ویزاهای ریجنال و تمرکز جمعیت در مناطق کم جمعیت بسیار نزدیک شده است.

بر اساس این گزارش ظرفیت ویزاهای با حمایت کارفرما 179 درصد و ویزاهای اسکیل ورکر تاکنون 79 درصد افزایش داشته است. و این بدان معناست که به تعهد خود مبنی بر حدود 23000 ویزا برای مناطق ایالتی تا پایان برنامه امسال خود عمل خواهد کرد.
ویزاهای ایالت ریجنال رکن اصلی برنامه ی جمعیتی استرالیاست که بر کاهش جمعیت در شهرهای بزرگ و رشد جمعیت در مناطق ریجنال کمک می کند و همین طور کمک به کسب و کار مناطق کم جمعیت و پر کردن فرصت های شغلی خالی خواهد کرد. وزیر مهاجرت جهت حصول اطمینان از انجام تعهدات دولت و ساپورت مناطق ریجنال استرالیا، افسرانی را به مناطق کم جمعیت فرستاده تا برنامه های مهاجرتی مناطق کم جمعیت از جمله حمایت از کارفرماها را افزایش دهد.

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top