امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

تخصیص سهمیه موقت جهت ویزاهای اسکیل ورکر و سرمایه گذاری ایالت SA

تعداد محدودی سهمیه اسپانسرشیپ ایالتی از ماخذ برنامه مهاجرتی سال مالی 2020-2021 جهت استفاده در ظرفیت ویزاهای مهارتی و سرمایه گذاری به دولت استرالیا جنوبی تخصیص یافته است که بزودی و تا پایان آگوست این سهمیه  و لیست مشاغل مربوطه دقیقا مشخص خواهد شد.

همچنین لیست نهایی و سهمیه کامل ایالتها با تعیین بودجه سالانه دولت استرالیا در اوایل اکتبر مشخص خواهد شد.

بر اساس توصیه اداره مهاجرت استرالیا ، الویت با گروه های زیر می باشد

1- ویزاهای سرمایه گذاری و کارآفرینی ، متقاضیان با صلاحیت بالا
2- ویزاهای اسکیل ورکر ، مشاغلی که در راستای مبارزه با بیماری Covid 19  باشند در الویت اسپانسرشیپ ایالتی خواهند بود.
3- الویت با افرادی است که در حال حاضر در استرالیا زندگی میکنند

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top