امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

با دریافت هر دو وز واکسن پیشنهاد طرح اعطای امکان سفر خارجی

امیدی برای باز شدن مرزها برای استرالیایی هایی که منتظر باز شدن مرزها و انجام سفر خارجی بودند پدیدار شده است.

کابینه ملی طرحی پیشنهادی برای کسانی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند در دست بررسی قرار داده است تا به عنوان تشویق، معافیت از محدودیت های مرزی  به آنها اعطا شود.

این طرح جهت راهکاری برای تسریع برنامه واکسیناسیون مد نظر میباشد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

 

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top