امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

آپدیت سازمان ارزیابی کننده VETASSESS در مورد مدارک درخواستی

طبق آخرین آپدیت ارائه شده از سوی سازمان وت اسس ،بر اساس درخواست دولت استرالیا ،از تاریخ 15 ماه June ،تمامی اپلیکیشن های ارسالی در مشاغلی حرفه ای (Professional Occupations)
جهت ارزیابی نیازمند ارائه 3 مدرک شناسایی می باشد.


مشاغل حرفه ای شامل تمامی مشاغل گروههای A,B,C,D,E و F می شود.
این مدارک شامل حداقل یکی از دو مدرک پاسپورت یا شناسنامه و حداقل یک مدکر یا بیشتر از موارد زیر می باشد:
کارت ملی
گواهینامه
کارت بیمه
سند ازدواج
کارت دانشجویی

ویزای استرالیا

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top