امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

تغییرات جدید ویزای کارآفرینی استرالیا

از ابتدای جولای 2021 ،تغییرات جدیدی در ویزای کارآفرینی استرالیا سابکلاس 188 بشرح زیر اعمال خواهد شد.

البته این تغییرات شامل متقاضیانی است که بعد از جولای اقدام به درخواست ویزا خواهند داشت و افرادی که قبلا دعوتنامه خود را گرفته اند مشمول این تغییرات نخواهند بود.

افزایش حداقل گردش مالی از 500 هزار دلار استرالیا به 750 هزار دلار استرالیا.

افزایش حداقل داراییهای متقاضی از 800 هزار دلار استرالیا به 1250 هزار دلار استرالیا.

اعتبار ویزا از 4 سال و 3 ماه به 5 سال از تاریخ صدور .

در مرحله دوم برای تبدیل به اقامت دائم سابکلاس 888 ،طبق شرایط جدید متقاضی میبایست حداقل یکسال از سه سال اخیر در استرالیا زندگی کرده باشد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top