امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

پیشنهاد دولت برای دو ویزای جدید در مناطق حاشیه ای استرالیا

مناطق ریجنال برای تامین برخی از نیروهای ماهر مورد نیاز خود با مشکل روبرو هستند بنابراین سیاست کشور استرالیا بر آن است از سیستم مهاجرتی خود برای پر کردن خلاء های موجود استفاده کنند.وزیر مهاجرت استرالیا می گوید: "امسال در برنامه مهاجرتی ۲۳ هزار ویزا برای افرادی اختصاص خواهیم داد که متعهد شوند برای حداقل سه سال در مناطق ریجنال استرالیا زندگی و کار کنند.مراکز ریجنال در سراسر استرالیا می گویند تا ۶۰ هزار فرصت شغلی دارند که نمی توانند آنها را با استفاده از نیروهای ساکن در این مناطق پر کنند..دولت استرالیا اظهار کرد که برای حل این مشکل در حال ارائه دو ویزای جدید مخصوص این مناطق است..

دو ویزای جدید مخصوص مناطق ریجنال از ماه نوامبر عرضه خواهند شد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top