امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

پیشنهاد دولت برای دو ویزای جدید در مناطق حاشیه ای استرالیا

میزان پذیرش مهاجر در استرالیا دردهه گذشته به کمترین حد رسیده است در حالی که دولت فدرال می گوید علیرغم این کاهش، هنوز نیروی کار در مناطق حاشیه ای و دوردست از طریق ویزاهای مخصوص این مناطق تامین می کند.

در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ در حدود ۱۶۰ هزار ویزا  مهاجرت دائم استرالیا صادر که از این تعداد ۳۰ هزار مورد کمتر از سقف تعیین شده برای پذیرش مهاجرت بوده، حدود ۹ هزار ویزا مربوط به برنامه حمایتی ریجنال بوده است و  تقریبا ۷۰ درصد از افرادی از این ویزا  نیروهای متخصص بودند که اقامت  دائم استرالیا را دریافت کردند .

مناطق ریجنال برای تامین برخی از نیروهای ماهر مورد نیاز خود با مشکل روبرو هستند بنابراین سیاست کشور استرالیا بر آن است از سیستم مهاجرتی خود برای پر کردن خلاء های موجود استفاده کنند.وزیر مهاجرت استرالیا می گوید: "امسال در برنامه مهاجرتی ۲۳ هزار ویزا برای افرادی اختصاص خواهیم داد که متعهد شوند برای حداقل سه سال در مناطق ریجنال استرالیا زندگی و کار کنند.مراکز ریجنال در سراسر استرالیا می گویند تا ۶۰ هزار فرصت شغلی دارند که نمی توانند آنها را با استفاده از نیروهای ساکن در این مناطق پر کنند..دولت استرالیا اظهار کرد که برای حل این مشکل در حال ارائه دو ویزای جدید مخصوص این مناطق است..

دو ویزای جدید مخصوص مناطق ریجنال از ماه نوامبر عرضه خواهند شد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top