امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

تخصیص ظرفیت به ایالتها

گزارشهای رسمی حاکی از آن است که تا زمان اعلام رسمی ظرفیت مشاغل ایالتها که احتمالا در اوایل اکتبر 2020 خواهد بود،تعداد ظرفیت کمی جهت اسپانسری ویزای اسکیل ورکر و سرمایه‌گذاری وکارآفرینی به ایالتها تخصیص داده شده است که شامل الویت در بخشهای حیاتی شامل موارد زیر می باشد:

 🔹خدمات پزشکی

🔸 تکنولوژی پزشکی

🔹 زیرساختهای حیاتی و مهم

🔸 مخابرات

🔹مهندسی معدن

🔸 زنجیره تامین

🔹 تکنولوژی کشاورزی

🔸 تولید غذا

🔹صنایع دریائی
احتمالا این ظرفیت ها در اواخر آگوست باز خواهد شد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top