امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

تخصیص ظرفیت به ایالتها

گزارشهای رسمی حاکی از آن است که تا زمان اعلام رسمی ظرفیت مشاغل ایالتها که احتمالا در اوایل اکتبر 2020 خواهد بود،تعداد ظرفیت کمی جهت اسپانسری ویزای اسکیل ورکر و سرمایه‌گذاری وکارآفرینی به ایالتها تخصیص داده شده است که شامل الویت در بخشهای حیاتی شامل موارد زیر می باشد:

 🔹خدمات پزشکی🔸 تکنولوژی پزشکی🔹 زیرساختهای حیاتی و مهم 🔸 مخابرات🔹مهندسی معدن🔸 زنجیره تامین🔹 تکنولوژی کشاورزی🔸 تولید غذا🔹صنایع دریائی🔸 


احتمالا این ظرفیت ها در اواخر آگوست باز خواهد شد

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top