امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

خبر جدید در خصوص ارزیابی مشاغل گروه TRA

از تاریخ 27/03/2018 ارزیابی 4 شغل از گروه مشاغل MSA سازمان TRA که مستقیم توسط خود سازمان TRA انجام میشد به گروه مشاغل OSAP که توسط سازمانهای مورد تایید TRA انجام میشوند منتقل می گردد.

این مشاغل عبارتند از:
Air-conditioning and Refrigeration Mechanic
Electrician (General) 
Electrician (Special Class)
Plumber (General) 
متقاضیان پس از دریافت اسس مثبت موفق به دریافت گواهینامه شغلی جهت دریافت مجوز کاری در ایالت مربوطه خواهد شد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top