امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اخبار رسمی اداره مهاجرت استرالیا برای مهندسین موادوشیمی،عمران،مخابرات و گروه تکنسین و نقشه کش عمران

* طبق آمار رسمی اداره مهاجرت استرالیا، گروه مهندسی عمران، در راند جولای ٢٠٢٠، توانستند تعداد بیشترین دعوتنامه اسکیل سلکت جهت ویزای 189 (١۴١ دعوتنامه) را دریافت کنند.

* پس از آن بیشترین تعداد دعوتنامه متعلق است به گروه مهندسی مخابرات (٧۶ دعوتنامه) و سپس گروه مهندسی مواد و شیمی ( ۶۵ دعوتنامه) در رتبه سوم قرار دارد.

*همچنین گروه های تکنسین و نقشه کش عمران هم حدود ٢٠ دعوتنامه ١٨٩ دریافت کرده اند.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top