امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

اطلاعیه دارندگان ویزای موقت و دائم جهت مسافرت به استرالیا در شرایط Covid-19

بر اساس اطلاعیه اداره مهاجرت استرالیا:

• شهروندان و دارندگان ویزاهای اقامت دائم استرالیا می توانند وارداسترالیا شوند ولی باید به مدت 14 روز در قرنطینه در محل تعیین شده از سوی دولت استرالیا بمانند.

• دارندگان ویزا که بعلت محدودیتهای مسافرتی بین المللی قادر نیستند قبل از تاریخ" اولین ورود به استرالیا " با این کشور سفر کنند، می بایست به دایره صدور ویزا تماس بگیرند. البته تاریخ اولین ورود قابل تمدید نیست لیکن داندگان ویزاهای دائم و ازدواج می توانند پس از این تاریخ هم به استرالیا سفر کنند بشرطی که ویزای آنها اکسپایر نشده باشد.

• افرادی که بعلت ویروس کرونا، موفق به ارائه نمره زبان، انگشت نگاری،چک پزشکی، .... نشده اند، شرایط آنها در نظر گرفته شده و به آنها فرصت بیشتری بابت ارائه این مدارک داده میشود.

https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/8#15

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top