امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اضافه شدن 36 شغل جدید به لیست مشاغل بلند مدت مورد نیاز استرالیا از 11 مارچ 2019

 

طبق آخرین اخبار منتشر شده از سوی سازمان مهاجرت استرالیا ، 36 رشته به لیست مشاغل بلند مدت این کشور اضافه شد.

در نتیجه این خبر افردای که مدت ها بود از طریق این مشاغل قادر به اقدام نبودند ، در حال حاضر میتوانند برای بهترین نوع ویزای استرالیا یعنی سابکلاس 189 اقدام کنند.

همچنین به واسطه این تغییرات جدید افرادی که به دلیل بودن رشته همسر در لیست کوتاه مدت نمیتوانستند برای ویزای 189 اقدام کنند ، در حال حاضر میتوانند به راحتی از امتیاز همسر بهره مند شوند.

از مهمترین این مشاغل میتوان به مهندسی نفت ،  مهندسی معدن ، متخصص شیمی  و بیوشیمی ، میکروبیولوژی، متالورژیست و استاد دانشگاه اشاره کرد:

دیگر مشاغل به شرح زیر می باشد :

Environmental Manager

مدیر محیط زیست 

Arts Administrator or Manager

مدیر گالری هنری

Artistic Director

مدیر هنری 

Statistician 

متخصص آمار

Environmental Research Scientist , Environmental Scientists nec

محقق محیط زیست

Tennis Coach

مربی تنیس

Multimedia Specialist

متخصص مولتی مدیا

Economist

اقتصادان

Biotechnologist

متخصص بایو تکنولوژی 

Footballer  

فوتبالیست

Food Technologist

متخصص تکنولوژی صنایع غذایی

Life Scientist General و Life Scientists nec

محققین بایولوژی

Hydrogeologist

آب زمین شناس

Geophysicist

متخصص جئو فیزیک ( زلزله شناس و لرزه شناس)

Environmental Consultant

مشاور محیط زیست  – 

Marine Biologist

زیست شناس دریایی

Musician (Instrumental)

موزیسین

Zoologist

جانور شناسی

Music Director

مدیر استودیو موزیک رهبر کنسرت

Natural and Physical Science Professionals nec

محققین علوم طبیعی و فیزیک

 

Dancer or Choreographer

طراح و اجرا کننده حرکات موزون

Meteorologist

هواشناس

Conservator

متولی نگهداری در کتابخانه ،‌موزه و گالری های هنری

Botanist

زیست شناسی گیاهی گیاه شناس

Software and Applications Programmers nec

برنامه نویسانی که در شاخه های خاص فعالیت میکنند

Engineering Professionals nec

مهندسین که در طبقه بندی انجمن مهندسین نیستند اسسمت از انجمن مهندسین

Horse Trainer

مربی اسب

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top