امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

آخرین آپدیت مهاجرتی ایالت NSW

ایالت NSW تعداد محدودی از متقاضیان را جهت سال مالی 21-2020 اسپانسری می کند.با توجه به محدود بودن تعداد ،تغییراتی حتی در روند درخواستها صورت خواهد گرفت.

ویزاهای کارآفرینی و سرمایه گذاری:

ایالت NSW متقاضیان واجد شرایط ویزاهای کارآفرینی و سرمایه گذاری رانیز دعوت خواهد کرد .متقاضیان می بایست EOI خود را سابمیت و یا آپدیت کرده و NSW را بعنوان ایالت مورد نظر خود انتخاب کنند.

ویزاهای اسکیل ورکر:

بزودی تعداد محدودی دعوتنامه جهت ویزای 190 این ایالت و در فیلدهای بهداشت ،کامپیوتر و مهندسی جهت افرادی که در این ایالت ساکن هستند صادر خواهد شد.

نتیجه درخواست ویزاهای 491 که در دست بررسی است نیز بزودی اعلام خواهد شد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top