امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

رده بندی قویترین پاسپورتهای جهان و جایگاه استرالیا در رده نهم

 شرکت مشاوره "هنلی و شرکاء"در آغاز نیمه دوم سال 2019 گزارشی از قوتیرین و ضعیفت ترین گذرنامه های جهان منتشر کردند. سه کشور آسیایی ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی رقابت سختی دارند که ژاپن و سنگاپور مشترکا در جایگاه نخست قرار دارند و آزادانه به 189 کشور دسترسی دارند .کره جنوبی و فنلاند، آلمان در رتبه دوم و به 187 کشور دسترسی دارند.

سومین جایگاه را گذرنامه کشور اروپایی دانمارک ،ایتالیا و لوکزامبورگ دارند که  بدون ویزا به 186 کشور می تواند سفر کنند. فرانسه و اسپانیا و سوئد نیز به 185 کشور  بدون ویزا می توانند سفر کنند .در این بین استرالیا هم ،در این رتبه بندی به جایگاه نهم در کنار کشورهای نیوزلیند و ایسلند و لیتوانی قرار گرفته است.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top