امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

رده بندی قویترین پاسپورتهای جهان و جایگاه استرالیا در رده نهم

سومین جایگاه را گذرنامه کشور اروپایی دانمارک ،ایتالیا و لوکزامبورگ دارند که  بدون ویزا به 186 کشور می تواند سفر کنند. فرانسه و اسپانیا و سوئد نیز به 185 کشور  بدون ویزا می توانند سفر کنند .در این بین استرالیا هم ،در این رتبه بندی به جایگاه نهم در کنار کشورهای نیوزلیند و ایسلند و لیتوانی قرار گرفته است.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top