امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

سه برابر شدن ظرفیت ویزای تلنت و 15000 ویزا

 بر اساس برنامه بودجه اعلامی دولت استرالیا در روز ۶ اکتبر، ظرفیت برنامه مهاجرتی امسال طبق اعلام قبلی 160000 خواهد بود.

ظرفیت ویزای تلنت با افزایش 3 برابری به 15000 ظرفیت تغییر کرد. در واقع استریم ویزای تلنت در گروه ویزای اسکیل ورکر در اولویت خواهند بود.

بنابراین اگر دارای دستاورد بین المللی و ملی در یکی از هفت حوزه :
فناوری کشاورزی
اقتصاد
پزشکی
امنیت سایبری
فضا و تجهیزات پیشرفته
کوانتوم
فناوری انرژی و معادن

و همچنین دارای اسپانسر استرالیایی ( فرد یا موسسه معتبر در حوزه فعالیتتان) هستید، شما واجد شرایط  ویزای استعدادهای درخشان میباشد.
 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top