امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

گزارش رسمی اداره مهاجرت استرالیا در خصوص دومین راند دعوتنامه سال مالی جدید در آگوست 2019

شغل

ظرفیت

  مهندس الکترونیک                

85

 صنایع ،مکانیک،تولید             

85

سایر مهندسین                      

90

تحلیلگران سیستم                   

85

برنامه نویس       

متخصصین شبکه                  

85

80

 
در راند 11 آگوست 2019 تعداد 100 دعوتنامه 189 صادر گردیده است وکلیه افرادی که دارای 85 امتیاز بوده اند و تا تاریخ 1 آگوست 2019 درخاست خود را لاج کرده بودند، دعوتنامه گرفتند. مجددا" در این راند ،تعداد 100 دعوتنامه فامیلی در ویزای 489 صادر گردیده و افراد امتیاز 80 به بالا که درخواست خود را تا 21 ژانویه 2019 لاج کرده بودند، موفق به دریافت دعوتنامه شدند. تعداد نامینیشن های 190 صادره ماه جولای 2019 تعداد 474 عدد و ویزای 489 تعداد 627 عدد بوده است.گزارش امتیاز مشاغل پروراتا تا کنون بشرح بالا امیباشد:
 
برای اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top