امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

گزارش رسمی اداره مهاجرت استرالیا در خصوص راند دعوتنامه ويزاي 189 و فامیلی در ماه مارچ 2020

از این تعداد کل، 1311 عدد دعوتنامه ویزای 189 به پرونده های 90 امتیاز که تا تاریخ 29 ژانویه 2020 ثبت شده اند اختصاص داده شده است که تعداد قابل توجهی محسوب می‌شود و امید است در راندهای بعدی اگر روند صدور دعوتنامه با همین تعداد پیش برود، نوبت به امتیازات کمتر در بسیاری از مشاغل بخصوص نان پروراتا برسد.
نکته قابل توجه در این راند صدور 300 دعوتنامه 491 فامیلی می باشد که نسبت به ماه فوریه کاهش 200 عددی داشته است. کلیه EOI های ثبت شده تا تاریخ 5 فوریه 2020 موفق به اخذ این دعوتنامه شده اند. 
 


جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

.

 
 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top