امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

مقاله شماره 3- شرکتها در استرالیا باید زیر نظر ASIC ثبت شوند

شرکتها در استرالیا باید زیر نظر ASIC (کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا) ثبت شوند.
 3)  پارتنزشیب : تعدادی از افراد این نوع بیزینس را با نام مشترک ثبت کرده درصد سود و زیان و مدیریت بیزنیس بطور مساوی بعهده کلیه شرکاء میباشد.هزینه ایجاد این نوع بیزینس هم جزئی می باشد.
 4) شرکت Trust: نوعی از بیزنیس است که فعالیت و درآمد آن جهت نفع دیگران است. ایجاد این بیزنس نسبتا پر هزینه میباشد چرا که نیاز به سند رسمی دار و سالیانه امور اداری میبایست در این خصوص انجام شود.

نکته حائز اهمیت این است که شما بعد از ثبت و شروع بیزنس و با رشد آن ،مجاز به تغییر ساختار بیزنس هستید.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top