امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

مقاله شماره 3- شرکتها در استرالیا باید زیر نظر ASIC ثبت شوند

شرکتها در استرالیا باید زیر نظر ASIC (کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا) ثبت شوند.
 3)  پارتنزشیب : تعدادی از افراد این نوع بیزینس را با نام مشترک ثبت کرده درصد سود و زیان و مدیریت بیزنیس بطور مساوی بعهده کلیه شرکاء میباشد.هزینه ایجاد این نوع بیزینس هم جزئی می باشد.
 4) شرکت Trust: نوعی از بیزنیس است که فعالیت و درآمد آن جهت نفع دیگران است. ایجاد این بیزنس نسبتا پر هزینه میباشد چرا که نیاز به سند رسمی دار و سالیانه امور اداری میبایست در این خصوص انجام شود.

نکته حائز اهمیت این است که شما بعد از ثبت و شروع بیزنس و با رشد آن ،مجاز به تغییر ساختار بیزنس هستید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی به کانال کارآفرینی و سرمایه گذاری موسسه آراد خانم سودابه حریری وکیل رسمی مهاجرت به استرالیا بپیوندید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top