امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

اعلام تغییرات مهم در جهت حمایت از دانشجویان بین الملل

دانشجویان خارجی یکی از گروههایی هستند که بشدت تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفتند.این افراد در انجام سفر به استرالیا محدودیت دارند و در حال حاضر بصورت مجازی در کشور مبدا و یا حتی استرالیا در حال تحصیل هستند ولی کیفیت خدمات آموزشی آنلاین چگونه است و اینگونه آموزش چه تاثیراتی برروی شرایط ویزا آنها و اقدام جهت ویزا در آتی خواهد نداشت ؟بر این اساس آقای آلن تاج جانشین وزیر مهاجرت استرالیا و آقای دن تین امروز در یک اعلام مطبوعاتی مواردی را اعلام کردند که شامل 5 تغییر اساسی در ویزا های دانشجویانی است که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته اند.

این تغییرات بشرح ذیل میباشد:

1-شروع دوباره اعطاء ویزا به دانشجویانی که از خارج استرالیا اقدام می کنند تا به محض باز شدن مرزهای استرالیا دانشجویان خارجی دارای ویزا بتوانند به استرالیا سفر کنند.

2-درخواست ویزای دانشجوئی دانشجویانی که بدلیل کووید 19 قادر به اتمام تحصیلات خود نیستند بصورت رایگان بررسی خواهد شد.

3- دانشجویان خارجی که اکنون به اجبار در کشور مبدا و بصورت آنلاین تحصیل می کنند،این دوران تحصیل آنلاین جهت دریافت ویزاهای آتی Post-study در نظر گرفته خواهد شد و این ایام در Australia study requirement محاسبه خواهد شد.

4-دانشجویان فارغ التحصیل از استرالیا که هم اکنون بدلیل کرونا امکان بازگشت به استرالیا ندارند می توانند جهت دریافت ویزای Post-study از خارج استرالیا اقدام کنند.

5-به دانشجویانی که متاثر از کوید 19 هستند،فرصت بیشتری جهت ارائه نمره زبان خواهد شد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top