امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 7 فوریه 2020 برگزار گردید.

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 7 فوریه 2020 برگزار گردید. طبق گزارش های رسمی در این راند تعداد 83 دعوتنامه برای سابکلاس 190 صادر گردید. کلیه ماتریکس های 75 تا 135 امتیازی و ماتریکس های  70 امتیازی که تا تاریخ 31 اکتبر 2019 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

برای سابکلاس 491 نیز تعداد 82 دعوتنامه صادر گردید و تمام ماتریکس های  70 تا 120 امتیازی موفق به اخذ دعوتنامه شدند.

راند بعدی تا تاریخ 24 فوریه برگزار خواهد شد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top