امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 7 فوریه 2020 برگزار گردید.

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 7 فوریه 2020 برگزار گردید. طبق گزارش های رسمی در این راند تعداد 83 دعوتنامه برای سابکلاس 190 صادر گردید. کلیه ماتریکس های 75 تا 135 امتیازی و ماتریکس های  70 امتیازی که تا تاریخ 31 اکتبر 2019 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

برای سابکلاس 491 نیز تعداد 82 دعوتنامه صادر گردید و تمام ماتریکس های  70 تا 120 امتیازی موفق به اخذ دعوتنامه شدند.

راند بعدی تا تاریخ 24 فوریه برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top