امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ ٣ آوریل 2020 برگزار گرديد

طبق گزارش های رسمی در این راند مجموعا تعداد 177 صادر شده که تعداد 94 دعوتنامه مربوط به سابکلاس 190 می باشد. .در این سابکلاس، کلیه ماتریکس های 75 تا 120 امتیازی و ماتریکس های  70 امتیازی که تا تاریخ 31 دسامبر 2019 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به دریافت دعوتنامه شدند.
.

برای سابکلاس 491 نیز تعداد 83 دعوتنامه صادر گردید و تمام ماتریکس های 70 تا 95 امتیازی و همچنین 65 امتیازی هایی که تا قبل از تاریخ 2 مارچ 2020 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به اخذ دعوتنامه شدند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top