امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

تغییرات جدید در لیست مشاغل مهاجرت استرالیا

از امروز 17 ژانویه سال 2017 تغییراتی در لیست مشاغل مهاجرت استرالیا صورت گرفت که در ادامه مطلب مشاهده می نمایید.

مشاغلی که به لیست مشاغل STSOL استرالیا اضافه شدند:

Occupations added to the STSOL 

ANZSCO

Occupation

Caveats

612112

Property manager

 Yes

272314

Psychotherapist

 Nil

612115

Real estate representative

 Yes     

 مشاغلی که از لیست مشاغل STSOL به MLTSSL انتقال پیدا کردند:

Occupations moved from STSOL to MLTSSL

ANZSCO

Occupation

Caveats

121316

Horse breeder

Yes

224711

Management consultant

 

مشاغلی که کلا" از لیست مشاغل استرالیا حذف شدند:

Occupations removed from the lists

ANZSCO

Occupation

312112

Building associate

142114

Hair or beauty salon manager

*توضیح اینکه خوشبختانه هیچ شغلی از لیست اصلی به لیست STSOL منتقل نشد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top