امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

متخصصان استرالیا،خواستار تجدید نظر در مورد روش های شناسایی زودهنگام سرطان ریه شده اند.

یک کمیته دولتی در استرالیا می گوید بدلیل پرهزینه بودن و نامطمئن بودن برنامه غربالگری مورد استفاده قرار نگیرد.این کمیته تمرکز روی برنامه های مبارزه با استعمال دخانیات را پیشنهاد می کنند زیرا می توان  استعمال دخانیات را هم از دلایل اصلی سرطان ریه دانست که 90 درصد مردان و 65 درصد زنان بر اثر استفاده از دخانیات به این بیماری مبتلا می شوند..
دکتر رانکین از دانشگاه سیدنی قبول دارد که در این مورد علم  به اندازه کافی رشد نکرده اما باید تمرکز هم روی پیشگیری و هم روی تشخیص زودهنگام باشد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top